Odlukom Vlade USK utvrđena je naknada u visini od 1.000,00 KM za djecu rođenu u periodu od 01.09.2019.
- 31.12.2019. godine, a koja su u porodici rođena kao treće, odnosno naredno dijete.

Obavještavamo porodilje (nezaposlene i zaposlene) koje su se porodile u toku septembra, a koje su možda već podnijele zahtjeve za ostvarivanjem prava na naknadu plate odnosno na jednokratnu pomoć, da imaju mogućnost da podnesu zahtjev i za naknadu u visini od 1.000,00 KM, ako se radi o trećem i narednom djetetu.

Odluku Vlade USK-a možete preuzeti OVDJE.

Instrukcije Ministrice zdravstva USK-a možete preuzeti OVDJE.

ZAŠTITA DJECE

ZDRAVSTVENA ZAŠTITA

ZAŠTITA PORODICE

CIVILNE ŽRTVE RATA

ZAŠTITA ODRASLIH

ZAŠTITA LICA S DUŠEVNIM SMETNJAMA

ZAŠTITA PORODILJA

MATERIJALNE POMOĆI