Zdravstvenu zaštitu putem JU Centra za socijalni rad Cazin mogu ostvariti sljedeća lica:

- djeca od rođenja do polaska u školu

- osobe koje su navršile 65 godina života

- trudnice i porodilje do šest mjeseci starosti djeteta

- lica oboljela od malignih oboljenja

- lica oboljela od tuberkuloze

- lica oboljela od inzularno-ovisnog dijabetesa

- ovisnici registrovanim u centrima za mentalno zdravlje

- lica oboljela od šizofrenije

- osobe sa invaliditetom kojima je priznato status civilnog invalida, kao i djece nesposobne za samostalan život i rad prije 15-te godine života

- osobe oboljele od cerebralne paralize

- osobe oboljele od leukemije

- osobe oboljele od celijakije

- osobe oboljele od epilepsije

- davaoci i primaoci organa u periodu liječenja i dijagnostike

Pored ovih, pravo na zdravstveno osiguranje preko centara za socijalni rad imaju korisnici stalne novčane pomoći, lica na smještaju, CŽR,....

Ova lica pravo na zdravstvenu zaštitu mogu ostvariti ukoliko nemaju drugog osnova osiguranja. Zahtjev za ostvarivanje ovog prava se podnosi u JU Centru za socijalni rad Cazin uz odgovarajuću DOKUMENTACIJU i to:

-Ostvarivanje prava na zdravstvenu zaštitu (65 godina)

-Ostvarivanje prava na zdravstvenu zaštitu (predškolska djeca)

-Ostvarivanje prava na zdravstvenu zaštitu po Odluci USK (trudnice i bolesti...)