POTREBNA DOKUMENTACIJA ZA OSTVARIVANJE PRAVA NA ALIMENTACIJU U INOSTRANSTVU

 1. PRESUDA SA KLAUZULOM PRAVOSNAŽNOSTI (U sudu);
 2. POTVRDA O IZVRŠNOSTI PRESUDE (U sudu);
 3. DOKAZ DA JE TUŽBA O IZDRŽAVANJU UREDNO BILA DOSTAVLJENA DUŽNIKU, DA JE POZIV ZA UČESTVOVANJE U POSTUPKU UREDNO URUČEN, TE DA JE PRESUDA O IZDRŽAVANJU DOSTAVLJENA DUŽNIKU (U sudu);
 4. IZJAVA O EKONOMSKIM I LIČNIM PRIMANJIMA PODNOSIOCA ZAHTJEVA (Centar za socijalni rad);
 5. UVJERENJE O IMOVNOM STANJU PODNOSIOCA ZAHTJEVA (U Gradskoj upravi – Služba za katastar i geodetske poslove);
 6. IZVOD IZ MATIČNE KNJIGE VJENČANIH (Na dvojezičnom obrascu);
 7. IZVOD IZ MATIČNE KNJIGE ROĐENIH ZA IZDRŽAVANE ČLANOVE (Na dvojezičnom obrascu);
 8. IZVOD IZ MATIČNE KNJIGE ROĐENIH ZA DUŽNIKA (Na dvojezičnom obrascu);
 9. FOTOGRAFIJE DJECE I DUŽNIKA;
 10. PUNOMOĆ ZA MINISTARSTVO PRAVDE BOSNE I HERCEGOVINE (Ovjeriti u sudu);
 11. PUNOMOĆ ZA NADLEŽNI ORGAN U INOSTRANSTVU (Ovjeriti u sudu);
 12. ZAHTJEV (Centar za socijalni rad);
 13. ŽIRO-RAČUN NA KOJI ĆE SE ISPLAĆIVATI SREDSTVA IZ INOSTRANSTVA (U banci);
 14. DETALJAN OBRAČUN ZAOSTATAKA
 15. UVJERENJE O REDOVNOM POHAĐANJU ŠKOLE (Samo za djecu preko 15 godina starosti);
 16. UVJERENJE O DRŽAVLJANSTVU (Samo za dužnike iz Republike Austrije);
 17. ZAHTJEV ZA MATERIJALNU POMOĆ U POSTUPKU ZA AUSTRIJU (ADRESA:Bundesministerium für justiz Wien)

NAPOMENA: Sva dokumenta moraju biti u orginalu i prevedena na jezik zemlje u kojoj se dužnik nalazi, osim dokumenata koji su izdati na dvojezičnom obrascu.

1. ZAHTJEV

2. IZVOD IZ MATIČNE KNJIGE VJENČANIH (orginal ili ovjerena kopija)

3. IZVOD IZ MATIČNE KNJIGE ROĐENIH ZA MALOLJETNU DJECU (orginal ili ovjerena kopija)

4. UPLATNICA ADMIN.TAKSA - 105,00 KM