POTREBNA DOKUMENTACIJA ZA OSTVARIVANJE PRAVA NA ALIMENTACIJU U INOSTRANSTVU

 1. PRESUDA SA KLAUZULOM PRAVOSNAŽNOSTI (U sudu);
 2. POTVRDA O IZVRŠNOSTI PRESUDE (U sudu);
 3. DOKAZ DA JE TUŽBA O IZDRŽAVANJU UREDNO BILA DOSTAVLJENA DUŽNIKU, DA JE POZIV ZA UČESTVOVANJE U POSTUPKU UREDNO URUČEN, TE DA JE PRESUDA O IZDRŽAVANJU DOSTAVLJENA DUŽNIKU (U sudu);
 4. IZJAVA O EKONOMSKIM I LIČNIM PRIMANJIMA PODNOSIOCA ZAHTJEVA (Centar za socijalni rad);
 5. UVJERENJE O IMOVNOM STANJU PODNOSIOCA ZAHTJEVA (U Gradskoj upravi – Služba za katastar i geodetske poslove);
 6. IZVOD IZ MATIČNE KNJIGE VJENČANIH (Na dvojezičnom obrascu);
 7. IZVOD IZ MATIČNE KNJIGE ROĐENIH ZA IZDRŽAVANE ČLANOVE (Na dvojezičnom obrascu);
 8. IZVOD IZ MATIČNE KNJIGE ROĐENIH ZA DUŽNIKA (Na dvojezičnom obrascu);
 9. FOTOGRAFIJE DJECE I DUŽNIKA;
 10. PUNOMOĆ ZA MINISTARSTVO PRAVDE BOSNE I HERCEGOVINE (Ovjeriti u sudu);
 11. PUNOMOĆ ZA NADLEŽNI ORGAN U INOSTRANSTVU (Ovjeriti u sudu);
 12. ZAHTJEV (Centar za socijalni rad);
 13. ŽIRO-RAČUN NA KOJI ĆE SE ISPLAĆIVATI SREDSTVA IZ INOSTRANSTVA (U banci);
 14. DETALJAN OBRAČUN ZAOSTATAKA
 15. UVJERENJE O REDOVNOM POHAĐANJU ŠKOLE (Samo za djecu preko 15 godina starosti);
 16. UVJERENJE O DRŽAVLJANSTVU (Samo za dužnike iz Republike Austrije);
 17. ZAHTJEV ZA MATERIJALNU POMOĆ U POSTUPKU ZA AUSTRIJU (ADRESA:Bundesministerium für justiz Wien)

NAPOMENA: Sva dokumenta moraju biti u orginalu i prevedena na jezik zemlje u kojoj se dužnik nalazi, osim dokumenata koji su izdati na dvojezičnom obrascu.