JU CSR Cazin se finansira iz:

- Budžeta Grada Cazina, kao osnivača,

- Budžeta Kantonalnog ministarstva zdravstva, rada i socijalne politike, i

- Budžeta Federalnog ministarstva rada i socijane politike.