Odnosi se na lica koja su navršila 65 godina!

DOKUMENTACIJA JE POTREBNA ZA PODNOSIOCA ZAHTJEVA I NJEGOVOG VAN/BRAČNOG SUPRUŽNIKA

 1. ZAHTJEV
 2. KUĆNA LISTA (OVJERENA)
 3. UVJERENJE SA BIROA ZA ZAPOŠLJAVANJE, AKO JE SUPRUŽNIK MLAĐI OD 65.GODINA (BIRO RADA CAZIN)
 4. UVJERENJE IZ JEDINSTVENOG SISTEMA O POREZNOM OBVEZNIKU AKO JE SUPRUŽNIK MLAĐI OD 65.GODINA (POREZNA UPRAVA) I AKO NIJE PRIJAVLJEN NA BIRO RADA
 5. UVJERENJE O (NE)OBAVLJANJU SAMOSTALNE DJELATNOSTI AKO JE SUPRUŽNIK MLAĐI OD 65.GODINA (OPĆINA)
 6. LIČNE KARTE
 7. IZVOD IZ MATIČNE KNJIGE ROĐENIH (MATIČNI URED)
 8. UVJERENJE IZ ODJELJENJA BORAČKO-INVALIDSKE ZAŠTITE (OPĆINA)
 9. UVJERENJE O PENZIJI (PIO)
 10. IZVOD IZ MATIČNE KNJIGE UMRLIH (MATIČNI URED)
 11. POTVRDA ZZO DA NEMA OSIGURANJA ZA LICE KOJEM SE PRIZNAJE PRAVO I SUPRUŽNIKA
 12. PRESUDA O RAZVODU BRAKA
 13. PRIJAVA IZ CIPS-A (MUP CAZIN)
 14. ZDRAVSTVENA KNJIŽICA

DOKUMENTACIJA NE SMIJE BITI STARIJA OD ŠEST MJESECI