UPLATU ZA MEDICINSKO VJEŠTAČENJE IZVRŠITI NA SLJEDEĆI NAČIN

SVRHA DOZNAKE: USLUGA MEDICINSKOG VJEŠTAČENJA U PRVOSTEPENOM POSTUPKU

PRIMATELJ: INSTITUT ZA MEDICINSKO VJEŠTAČENJE ZDRAVSTVENOG STANJA, Branislava Đurđeva 12, Sarajevo

RAČUN PRIMATELJA:  1  4  1  0  0  1  0  0  0  1  7  4  5  1  9  5

IZNOS UPLATE:  85,41 KM

                       128,11 KM (kućna posjeta)