Ovdje možete, klikom miša na naziv, preuzeti gotov obrazac (formular) zahtjeva u PDF formatu, popuniti ga olovkom, kompletirati ostale potrebne dokumente i sve skupa predati na naš protokol.

Ispod ove liste zahtjeva je ista lista zahtjeva, ali u DOC formatu, koje možete preuzeti, popuniti na računaru, isprintati i takođe uz ostale prikupljene dokumente predati na protokol Centra.

 

 Zahtjevi u PDF (portable document) formatu:

- ZAHTJEV ZA IMENOVANJE STARATELJA ZA POSEBAN SLUČAJ

- ZAHTJEV ZA IZDAVANJE UVJERENJA (RAZNA)

- ZAHTJEV ZA MEDICINSKO VJEŠTAČENJE

- ZAHTJEV ZA OCJENJIVANJE SPOSOBNOSTI, RAZVRSTAVANJE I EVIDENCIJU DJECE I MLADIH SA POSEBNIM POTREBAMA

- ZAHTJEV ZA OSTVARIVANJE PRAVA NA JEDNOKRATNU NOVČANU POMOĆ

- ZAHTJEV ZA OSTVARIVANJE PRAVA NA LIČNU INVALIDNINU,... (NI)

- ZAHTJEV ZA OSTVARIVANJE PRAVA NA PORODIČNU LIČNU INVALIDNINU CŽR

- ZAHTJEV ZA OSTVARIVANJE PRAVA NA STALNU NOVČANU POMOĆ

- ZAHTJEV ZA OSTVARIVANJE PRAVA NA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU

- ZAHTJEV ZA POSREDOVANJE PRIJE POKRETANJA POSTUPKA ZA RAZVOD BRAKA

- ZAHTJEV ZA PRIZNAVANJE PRAVA NA JEDNOKRATNU POMOĆ ŽENI-MAJCI KOJA NIJE U RADNOM ODNOSU

- ZAHTJEV ZA PRIZNAVANJE PRAVA NA NAKNADU UMJESTO PLATE ŽENI-MAJCI U RADNOM ODNOSU ZA VRIJEME PORODILJSKOG ODSUSTVA

- ZAHTJEV ZA SMJEŠTAJ U USTANOVU SOCIJALNE ZAŠTITE DRUGU PORODICU

- ZAHTJEV ZA USVOJENJE

- ZAHTJEV ZA OSTVARIVANJE PRAVA NA DJEČIJI DODATAK

- ZAHTJEV ZA PRIZNAVANJE NOVČANE NAKNADE ZA VRIJEME POROĐAJA ŽENE-MAJKE KOJA NIJE U RADNOM ODNOSU

 

Zahtjevi u DOC (word) formatu:

- ZAHTJEV ZA IMENOVANJE STARATELJA ZA POSEBAN SLUČAJ

- ZAHTJEV ZA IZDAVANJE UVJERENJA (RAZNA)

- ZAHTJEV ZA MEDICINSKO VJEŠTAČENJE

- ZAHTJEV ZA OCJENJIVANJE SPOSOBNOSTI, RAZVRSTAVANJE I EVIDENCIJU DJECE I MLADIH SA POSEBNIM POTREBAMA

- ZAHTJEV ZA OSTVARIVANJE PRAVA NA JEDNOKRATNU NOVČANU POMOĆ

- ZAHTJEV ZA OSTVARIVANJE PRAVA NA LIČNU INVALIDNINU,... (NI)

- ZAHTJEV ZA OSTVARIVANJE PRAVA NA PORODIČNU LIČNU INVALIDNINU CŽR

- ZAHTJEV ZA OSTVARIVANJE PRAVA NA STALNU NOVČANU POMOĆ

- ZAHTJEV ZA OSTVARIVANJE PRAVA NA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU

- ZAHTJEV ZA POSREDOVANJE PRIJE POKRETANJA POSTUPKA ZA RAZVOD BRAKA

- ZAHTJEV ZA PRIZNAVANJE PRAVA NA JEDNOKRATNU POMOĆ ŽENI-MAJCI KOJA NIJE U RADNOM ODNOSU

- ZAHTJEV ZA PRIZNAVANJE PRAVA NA NAKNADU UMJESTO PLATE ŽENI-MAJCI U RADNOM ODNOSU ZA VRIJEME PORODILJSKOG ODSUSTVA

- ZAHTJEV ZA SMJEŠTAJ U USTANOVU SOCIJALNE ZAŠTITE DRUGU PORODICU

- ZAHTJEV ZA USVOJENJE

- ZAHTJEV ZA OSTVARIVANJE PRAVA NA DJEČIJI DODATAK

- ZAHTJEV ZA PRIZNAVANJE NOVČANE NAKNADE ZA VRIJEME POROĐAJA ŽENE-MAJKE KOJA NIJE U RADNOM ODNOSU

UPLATU ZA MEDICINSKO VJEŠTAČENJE IZVRŠITI NA SLJEDEĆI NAČIN

SVRHA DOZNAKE: USLUGA MEDICINSKOG VJEŠTAČENJA U PRVOSTEPENOM POSTUPKU

PRIMATELJ: INSTITUT ZA MEDICINSKO VJEŠTAČENJE ZDRAVSTVENOG STANJA, Branislava Đurđeva 12, Sarajevo

RAČUN PRIMATELJA:  1  4  1  0  0  1  0  0  0  1  7  4  5  1  9  5

IZNOS UPLATE:  85,41 KM

                       128,11 KM (kućna posjeta)