Dana 17.06.2020. godine stupio je na snagu Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o socijalnoj zaštiti, zaštiti CŽR-a i zaštiti  porodice sa djecom, kojim je određeno da novčana pomoć za vrijeme porođaja žene-majke koja nije u radnom odnosu se ostvaruje u trajanju od 6 mjeseci neprekidno.

Rok za podnošenje Zahtjeva je 60 dana od dana porođaja ili 75 dana u slučaju poroda "carskim rezom".

Integralni tekst Obavijesti može se preuzeti klikom OVDJE.

Formular Zahtjeva može se preuzeti klikom OVDJE.

ZAŠTITA DJECE

ZDRAVSTVENA ZAŠTITA

ZAŠTITA PORODICE

CIVILNE ŽRTVE RATA

ZAŠTITA ODRASLIH

ZAŠTITA LICA S DUŠEVNIM SMETNJAMA

ZAŠTITA PORODILJA

MATERIJALNE POMOĆI