Kroz projekat naše partnerske organizacije  IOM „Unapređenje društvene kohezije u zajednicama domaćina ljudi u pokretu“ JU Centar za socijalni rad Cazin je dobio vrijednu donaciju za kupovinu kancelarijskog namještaja kojim su u potpunosti opremljeni kabineti za rad socijalnog radnika, psihologa i logopeda.

S ovom donacijom znatno će biti unaprijeđen stručni rad s djecom, mladima kao i maloljetnicima bez pratnje.

JU Centar za socijalni rad već duže vrijeme surađuje s IOM organizacijom koja nas je i posjetila ovih dana, a ovom prilikom im se u ime zaposlenih i svih naših korisnika zahvaljujemo na dosadašnjoj i nadamo se budućoj suradnji.

      

DJELATNOST

PREUZMI ZAHTJEV

ZAŠTITA DJECE

ZAŠTITA ODRASLIH

ZAŠTITA PORODICE

ZAŠTITA LICA S DUŠEVNIM SMETNJAMA

CIVILNE ŽRTVE RATA

ZAŠTITA PORODILJA

ZDRAVSTVENA ZAŠTITA

MATERIJALNE POMOĆI