Obavještavamo sve nezaposlene porodilje da je Vlada Unsko-sanskog kantona donijela odluku o dodatnoj pomoći nezaposlenim porodiljama za brigu i njegu djeteta u Unsko-sanskom kantonu u 2024.godini.

Pravo na dodatnu pomoć nezaposlenim porodiljama za brigu i njegu djeteta može ostvariti porodilja koja se, shodno odredbama Zakona o materijalnoj podršci porodici sa djecom u FBIH, smatra nezaposlenom porodiljom.

Pravo na dodatnu pomoć nezaposlenim porodiljama za brigu i njegu djeteta nezaposlena porodilja ima sve dok ima pravo i na novčanu pomoć nezaposlenoj porodilji, odnosno dok postoje uslovi za ostvarivanje tog prava, a najduže 12 mjeseci od dana rođenja djeteta.

Detalje o visini naknade i potrebnoj dokumentaciji možete vidjeti OVDJE.

DJELATNOST

PREUZMI ZAHTJEV

ZAŠTITA DJECE

ZAŠTITA ODRASLIH

ZAŠTITA PORODICE

ZAŠTITA LICA S DUŠEVNIM SMETNJAMA

CIVILNE ŽRTVE RATA

ZAŠTITA PORODILJA

ZDRAVSTVENA ZAŠTITA

MATERIJALNE POMOĆI