Odnosi se na trudnice i bolesti!

 1. ZAHTJEV
 2. KUĆNA LISTA (OVJERENA)
 3. MEDICINSKA DOKUMENTACIJA
 4. UVJERENJE BIROA ZA ZAPOŠLJAVANJE ZA PODNOSIOCA ZAHTJEVA I NJEGOVOG SUPRUŽNIKA
 5. UVJERENJE IZ JEDINSTVENOG SISTEMA O POREZNOM OBVEZNIKU (POREZNA UPRAVA CAZIN) ZA PODNOSIOCA ZAHTJEVA I NJEGOVOG SUPRUŽNIKA UKOLIKO NISU PRIJAVLJENI NA BIRO RADA
 6. UVJERENJE IZ KATASTRA ZA PODNOSIOCA ZAHTJEVA I NJEGOVOG SUPRUŽNIKA (OPĆINA)
 7. UVJERENJE O NEOBAVLJANJU SAMOSTALNE DJELATNOSTI (OPĆINA) ZA PODNOSIOCA ZAHTJEVA I NJEGOVOG SUPRUŽNIKA
 8. POTVRDA MZ
 9. LIČNE KARTE ZA PODNOSIOCA ZAHTJEVA I NJEGOVOG SUPRUŽNIKA
 10. IZVOD IZ MATIČNE KNJIGE ROĐENIH (MATIČNI URED)
 11. UVJERENJE ODJELJENJA BORAČKO-INVALIDSKE ZAŠTITE ZA PODNOSIOCA ZAHTJEVA I NJEGOVOG SUPRUŽNIKA (ODJELJENJE BIZ CAZIN IZA ZGRADE OPĆINE)
 12. PRIJAVA PREBIVALIŠTA (CIPS)
 13. UVJERENJE O PENZIJI (PIO) ZA PODNOSIOCA ZAHTJEVA I NJEGOVOG SUPRUŽNIKA
 14. IZVOD IZ MATIČNE KNJIGE UMRLIH (MATIČNI URED)
 15. PRESUDA O RAZVODU BRAKA
 16. ZDRAVSTVENA KNJIŽICA

DOKUMENTACIJA NE SMIJE BITI STARIJA OD ŠEST MJESECI

Odnosi se na djecu do polaska u školu!

 1. ZAHTJEV
 2. KUĆNA LISTA (OVJERENA)
 3. UVJERENJE SA BIROA ZA ZAPOŠLJAVANJE ZA RODITELJE (BIRO RADA CAZIN)
 4. UVJERENJE IZ JEDINSTVENOG SISTEMA O POREZNOM OBVEZNIKU (POREZNA UPRAVA) – UVJERENJE O RADNOM ODNOSU (AKO RODITELJI NISU PRIJAVLJENI NA BIRO RADA CAZIN)
 5. UVJERENJE O (NE)OBAVLJANJU SAMOSTALNE DJELATNOSTI ZA RODITELJE (OPĆINA)
 6. LIČNE KARTE RODITELJA
 7. IZVOD IZ MATIČNE KNJIGE ROĐENIH ZA DIJETE (MATIČNI URED)
 8. UVJERENJE IZ ODJELJENJA BORAČKO-INVALIDSKE ZAŠTITE (OPĆINA)
 9. POTVRDA ZZO DA RODITELJI NEMAJU OSIGURANJA (ZZO)
 10. PRIJAVA IZ CIPS-A ZA DIJETE (MUP CAZIN)
 11. ZDRAVSTVENA KNJIŽICA

 

DOKUMENTACIJA NE SMIJE BITI STARIJA OD ŠEST MJESECI