Obavještavaju se korisnici socijalnih davanja kod Centra za socijalni rad Cazin, da je u toku isplata za slijedeće kategorije:

- Naknada za porodilje u radnom odnosu za 04/15,

- Naknada za porodilje van radnog odnosa za 09/16,

- Socijalna stalna pomoć, tuđa njega i pomoć i čekanje na zaposlenje za 10/16,

- Za korisnike koji su smješteni u ustanove socijalne zaštite za 01/17.

DJELATNOST

PREUZMI ZAHTJEV

ZAŠTITA DJECE

ZAŠTITA ODRASLIH

ZAŠTITA PORODICE

ZAŠTITA LICA S DUŠEVNIM SMETNJAMA

CIVILNE ŽRTVE RATA

ZAŠTITA PORODILJA

ZDRAVSTVENA ZAŠTITA

MATERIJALNE POMOĆI