Obavještavaju se korisnici socijalnih davanja kod Centra za socijalni rad Cazin, da je u toku isplata za slijedeće kategorije:

- Naknada za porodilje u radnom odnosu, za juli 2015. godine,

- Naknada za smještaj u ustanovama socijalne zaštite, za april 2017.godine,

- Stalna novčana pomoć, za mjesec januar 2017.godine,

- Novčana naknada za tuđu pomoć i njegu, za januar 2017.godine,

- Naknada za čekanje na zaposlenje, za mjesec januar 2017.godine

 

ZAŠTITA DJECE

ZDRAVSTVENA ZAŠTITA

ZAŠTITA PORODICE

CIVILNE ŽRTVE RATA

ZAŠTITA ODRASLIH

ZAŠTITA LICA S DUŠEVNIM SMETNJAMA

ZAŠTITA PORODILJA

MATERIJALNE POMOĆI