Dan nezavisnosti Bosne i Hercegovine nacionalni je praznik koji se obilježava 1. marta svake godine, a kojim se proslavlja nezavisnost Bosne i Hercegovine od Socijalističke federativne republike Jugoslavije. Referendum za nezavisnost Bosne i Hercegovine održan je na preporuku Arbitražne komisije međunarodne konferencije o Jugoslaviji, u završnoj fazi disolucije bivše SFRJ. Održan je 29. februara i 1. marta 1992.godine.

Korisnicima CSR Cazin, kao i svim građanima i građankama Bosne i Hercegovine čestitamo Dan nezavisnosti!

Istovremeno korisnike Cantra obavještavamo da Centar neće raditi 2.marta obzirom da praznik pada u nedjelju 1.marta.

ZAŠTITA DJECE

ZDRAVSTVENA ZAŠTITA

ZAŠTITA PORODICE

CIVILNE ŽRTVE RATA

ZAŠTITA ODRASLIH

ZAŠTITA LICA S DUŠEVNIM SMETNJAMA

ZAŠTITA PORODILJA

MATERIJALNE POMOĆI