Dok traju vanredne mjere i opasnost od širenja Corona virusa COVID-19, Javna ustanova Cantar za socijanli rad Cazin radiće u posebnom režimu.

Sve propisane mjere možete vidjeti u Odluci broj 01/30-544/20 od 17.03.2020.godine, a koju možete preuzeti klikom OVDJE!

ZAŠTITA DJECE

ZDRAVSTVENA ZAŠTITA

ZAŠTITA PORODICE

CIVILNE ŽRTVE RATA

ZAŠTITA ODRASLIH

ZAŠTITA LICA S DUŠEVNIM SMETNJAMA

ZAŠTITA PORODILJA

MATERIJALNE POMOĆI