JU "Centar za socijalni rad Cazin" raspisuje JAVNI OGLAS ZA PRIJEM RADNIKA U RADNI ODNOS

stručnog aradnika LOGOPEDA.

Rok za prijavu na oglas je 7 dana od dana objave u dnevnim novinama.

Klikom OVDJE možete preuzeti integralni tekst OGLASA.

DJELATNOST

PREUZMI ZAHTJEV

ZAŠTITA DJECE

ZAŠTITA ODRASLIH

ZAŠTITA PORODICE

ZAŠTITA LICA S DUŠEVNIM SMETNJAMA

CIVILNE ŽRTVE RATA

ZAŠTITA PORODILJA

ZDRAVSTVENA ZAŠTITA

MATERIJALNE POMOĆI